Zarząd

W dniu 26 stycznia 2018 r. w świetlicy na stadionie sportowym w Strumieniu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków klubu LKS „Wisła” Strumień, na którym wybrano nowe władze klubu Skład Zarządu:
PREZES –
 MIROSŁAW USTASZEWSKI
WICEPREZES – KAZIMIERZ JAWORSKI
SKARBNIK – KATARZYNA GABZDYL
SEKRETARZ – STANISŁAW OCHODEK
CZŁONKOWIE ZARZĄDU – RAFAŁ GÓRA, JAN PIECZONKA, JANUSZ JANOTA

Skład Komisji Rewizyjnej:
PRZEWODNICZĄCY – JAN JAŁOWICZOR
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – PAWEŁ JAŁOWICZOR
CZŁONEK – MARCIN STAROŃ.