Stadion

Nazwa stadionu: Stadion im. Karola Żerdki
Adres
: ul. Brodeckiego 26, 43-246 Strumień
Pojemność stadionu: 500 miejsc (300 siedzących)
Wymiary boiska: 110m. x 65m.

Stadion