Kontakt

Adres: Ludowy Klub Sportowy  „Wisła” w Strumieniu
ul. Brodeckiego 26, 43-246 Strumień
NIP: 548-23-37-099
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Skoczowie o/Strumień
30 8126 1017 0030 0070 2000 0020
e-mail: kontakt@wislastrumien.pl
www: http://wislastrumien.pl
Kontakt:
Prezes: Mirosław Ustaszewski – tel. 535 883 457
Wiceprezes:  Kazimierz Jaworski  – tel.  505 950 447
Sekretarz : Stanisław Ochodek – tel.  506 363 566