Historia

Dopiero na początku lat dwudziestych polscy mieszkańcy Strumienia zawiązali klub sportowy o nazwie KS „Viktoria”, w którym obok najpopularniejszej piłki nożnej młodzież uprawiała gimnastykę i strzelectwo.
Po kilku latach działalności i rozbudzeniu wśród młodzieży żywego zainteresowania sportem aktywność działaczy KS „Viktoria” niestety maleje, a rolę organizatora życia sportowego przejęły inne organizacje i stowarzyszenia miedzy innymi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Związek Strzelecki, nazywany popularnie „Strzelcem” oraz powstałe w 1925 r. Towarzystwo Gimnastyczne ”Sokół”, które główną uwagę skierowało na gimnastykę.
W sferze zainteresowań „Sokoła” leżała również piłka nożna. Z tego też powodu organizacja przejmując członków byłej drużyny piłkarskiej „Victorii”, utworzyła własny zespół. Inicjatorami zawiązania nowej organizacji sportowej, która wytyczyła sobie za cel „krzewienie i popieranie wszelkich gałęzi sportu, w szczególności sportu piłkarskiego byli: Józef Jazowy i Wiktor Pusz.
W kwietniu 1933 r. wybrany został nowy Zarząd, który rozpoczął organizowanie drużyny piłkarskiej i treningów, a także wezwał – poprzez anonsy w lokalnej prasie kluby piłkarskie z terenu Śląska do nawiązania kontaktów, głównie w celu organizowania wspólnych imprez piłkarskich.
W 1934 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zorganizował turniej piłkarski z udziałem: KS „Ruch” Radzionków, KS Strumień i drużyny złożonej z członków baonu roboczego, która powstała z inicjatywy miejscowego Związku Rezerwistów o nazwie „Rezerwiści”. Turniej wygrała drużyna KS Strumień, która pokonała w finale KS „Ruch” Radzionków 3:2 , a zdobywcą wszystkich bramek dla KS Strumień był najlepszy piłkarz na boisku Bronisław Szyja.
Na skutek likwidacji w połowie lat trzydziestych ochotniczej drużyny robotniczej, poziom drużyny piłkarskiej znacznie się obniżył, co w rezultacie spowodowało zlikwidowanie drużyny „Strzelca”. Wtedy też jej czołowi zawodnicy zgłosili akces do powstałego klubu o nazwie KS Strumień.
W 1948 r. klub zgłosił akces do Ludowych Zespołów Sportowych i przyjął nazwę LZS „Wisła” Strumień.
22 lipca 1971 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego stadionu (połączone z 50-leciem powstania klubu i 25-lecia działalności LZS), któremu nadano imię Karola Żerdki, koszt wyniósł około 3mln zł. Z okazji otwarcia nowego stadionu odbyło się szereg imprez sportowych, z których największą popularnością cieszyły się zawody piłkarskie z udziałem: KS ROW Rybnik, GKS Wodzisław, reprezentacja Śląska juniorów, NHKG Karwina i LZS „Wisła” Strumień. Organizatorem imprez sportowych był zarząd Wisły z prezesem Leonem Michalczykiem na czele.
W 1977 r. decyzją władz klubu przekształcono LZS w LKS „Wisła” Strumień i nazwa trwa ta do dnia dzisiejszego. Klub aktualnie posiada trzy drużyny: trampkarzy, juniorów i seniorów.
Drużyna seniorów od 2013 r. występuje w A klasie Podokręgu Skoczów (wcześniej w sezonach 75/76, 94/95, od 97/98 do 2000/2001, od 2010/2011 do 2012/2013 grała w lidze okręgowej), natomiast drużyny trampkarzy i juniorów występują obecnie w III lidze okręgowej na szczeblu Podokręgu Skoczów.

W 1987 r. pod skrzydłami strumieńskiej Wisły została utworzona i zarejestrowana sekcja szachowa prowadzona w dwóch kategoriach wiekowych: seniorzy i juniorzy, kierowana najpierw przez wiceprezesa ds. szachów, a obecnie kierownika Jana Jałowiczora. Wychowano wielu mistrzów województwa, kraju oraz medalistów Europy. Największy talent szachowy to Joanna Worek, multimedalistka Polski, Europy i Świata.
Juniorzy występowali w I lidze przez trzy lata wśród 12 najlepszych polskich drużyn szachowych.